Reisevilkår
Kunden vil bli fakturert direkte fra Turistbussen Ålesund AS. Å la være å betale faktura – regnes ikke som avbestilling. Dette må skje muntlig eller skriftlig. Kunden må alltid kontrollere at mottatte deltakerbevisbevis / fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling, og at korrekt påstigningssted er påført. Hvis feil oppdages – må Turistbussen Ålesund AS, kontaktes snarest.
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land tilknyttet Schengen-avtalen. Pass er eneste gyldig legitimasjon. Barn må ha eget pass.

EØS- avtalen og helsetrygdekort
Til EØS-EU land anbefaler vi at du tar med deg Europeisk Helsetrygdekort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp under opphold i land som er tilknyttet EØS avtalen. Vi gjør oppmerksom på at helsetrygdekortet ikke erstatter reiseforsikringen.
1) Nettsiden til HELFO www.helfo.no
2) Ringe Helfo +47 23 32 70 00 (Det tar opptil ti dager fra du bestiller til det er i din postkasse.

Reiseforsikring
Alle MÅ ha gyldig reiseforsikring når man skal ut å reise, som blant annet dekker avbestilling ved sykdom. En kombinert forsikring koster ikke mye og med den er du dekket om du skulle komme ut for tyveri, sykdom, hjemtransport, skade og ulykke. Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris.
Arrangøren er ikke ansvarlig for sykdom som den reisende måtet pådra seg under reisen. Vi frasier oss et hvert ansvar for ting som glemmes enten på reisemålet, i bussen eller på opphentingsstedet.
Turistbussen Ålesund AS kan ikke ta ansvar for kunder som ikke kan ta hånd om seg selv, herunder også personer påvirket av rusmidler. Er den reisende ute av stand til å klare hele reisen selv så må han/hun ha med seg en hjelpende ledsager.
Avbestilling
Ved avbestilling innen 30 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr. 500,-p.pers.
Ved avbestilling 30 - 14 dager før avreise vil 50 % av turprisen bli belastet.
Ved avbestilling 14 – 0 dager før avreise, vil 100 % av turprisen bli belastet.
Ved avbestilling av reiser som inkluderer flybilletter, flere netter på hotell, konsertbilletter o.l. gjelder andre regler
Innstilling av en reise
En tur kan avlyses av turistbussen Ålesund AS dersom:
1) Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere.
2) Det inntreffer forhold som Turistbussen Ålesund AS ikke er herre over (force majeure). Eksempler: Fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l.
3) Forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen snarest.
4) Evt. andre forhold som ikke gjør turen gjennomførbar.
Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene: Ved uforutsette hendelser kan arrangøren foreta
programendringer f.eks omlegging av reiserute, bytte av hotell. Pris ending dersom skatter, avgifter eller valutakurser endres.
Dersom den reisende har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør. De skal etter beste evne rette opp forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, senest 4 uker etter endelig svar fra Turistbussen Ålesund AS foreligger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen/reisebeskrivelser, og om eventuelle endringer i priser, valutakursendringer, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt eller ordrebekreftelse for reisen er sendt ut. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene.