Reisevilkår
Kunden vil bli fakturert direkte fra Turistbussen Ålesund AS. Å la være å betale faktura – regnes ikke som avbestilling. Dette må skje muntlig eller skriftlig. Kunden må alltid kontrollere at mottatte deltakerbevisbevis / fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling, og at korrekt påstigningssted er påført. Hvis feil oppdages – må Turistbussen Ålesund AS, kontaktes snarest.
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land tilknyttet Schengen-avtalen. Pass er eneste gyldig legitimasjon. Barn må ha eget pass.
Til EØS-EU land anbefaler vi at du tar med deg Europeisk Helsetrygdekort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp under opphold i land som er tilknyttet EØS avtalen. Vi gjør oppmerksom på at helsetrygdekortet ikke erstatter reiseforsikringen. Har du tidligere mottatt E111 blankett fra ditt trygdekontor gjelder dette til utløpsdatoen. Kortet kan bestilles på 3 måter:

1) Nettsiden til HELFO www.helfo.no

2) Sende SMS til 26626 med: kort fødselsnummer (11 siffer)

3) Ringe Helfo 915 70 030 eller +47 33 51 22 80
Alle MÅ ha gyldig reiseforsikring når man skal ut å reise, som blant annet dekker avbestilling ved sykdom. Har du ikke gyldig reiseforsikring,
kan Turistbussen Ålesund AS være behjelpelig med å ordne dette, det må i så tilfelle ordnes i forkant av reisen.
Ved avbestilling innen 30 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr. 300,-p.pers.
Ved avbestilling 29 – 25 dager før avreise vil 10 % av turprisen bli belastet.
Ved avbestilling 24 – 15 dager før avreise vil 50 % av turprisen bli belastet.
Ved avbestilling 14 – 0 dager før avreise, vil 100 % av turprisen bli belastet.
Ved avbestilling av reiser som inkluderer flybilletter, flere netter på hotell, konsertbilletter o.l. gjelder andre regler.
En tur kan avlyses av turistbussen Ålesund AS dersom:

1) Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere.

2) Det inntreffer forhold som Turistbussen Ålesund AS ikke er herre over (force majeure). Eksempler: Fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l.

3) Forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen snarest.

4) Evt. andre forhold som ikke gjør turen gjennomførbar.
Dersom den reisende har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør. De skal etter beste evne rette opp forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, senest 4 uker etter endelig svar fra Turistbussen Ålesund AS foreligger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen/reisebeskrivelser, og om eventuelle endringer i priser, valutakursendringer, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt eller ordrebekreftelse for reisen er sendt ut. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene.